Bibliotekdagane 2019

18/09 2019 12:30 - 19/09 17:15
Scandic Parken, Ålesund
Skriv ut

Bibliotekdagane 2019 blir arrangert i samarbeid med NBF Møre og Romsdal. Tema første dag er formidling både til barn, ungdom og vaksne. Den andre dagen er tema samhandling og her vil bl.a. den nye Nasjonale bibliotekstrategien bli presentert og samarbeid mellom folkebiblioteka, vidaregåande skolar og høgskolane blir tatt opp. Ønskjer alle vel møtt til interessante dagar med fagleg påfyll.

Onsdag 18. september - Tema: formidling
Kl. 10.30 Registrering
Kl. 10.55 Velkommen
Kl.11.00 Litterært innslag
Kl. 11.15 Formidling til ungdom og klassebesøk - Stig Elvis Furset, bibliotekrådgivar, Buskerud fylkesbibliotek
Kl. 12.15 Lunsj
Kl. 13.00 Formidling til ungdom og klassebesøk inkl. workshop –v/Stig Elvis Furset, Buskerud fylkesbibliotek
Kl.14.30 Pause med innsjekk
Kl.15.00 Presentasjon av prosjektet Litterære pusterom, Shared Reading - prosjektleiar Kari Hortman, rådgivar, Trøndelag fylkesbibliotek og Åshild Widerøe, rådgivar, Møre og Romsdal fylkesbibliotek
Kl.16.00 Digital formidling - metodar og verktøy - Kristin Storrusten, Storrusten Aforismer
Kl.16.50 Vi går saman til Ålesund bibliotek
Kl.17.00 Orientering om Skaporama i Ålesund bibliotek og utprøving av robotar
Ca. kl. 18.00 slutt
Kl. 19.30 Middag
Torsdag 19. september - Tema samhandling. Program for biblioteka
Kl. 08.30 God morgon
Kl.08.35 Eit bibliotek er eit bibliotek om det er i kommunen, skolen eller universitetet. Korleis kan vi samarbeide betre til beste for brukarane? v/Lars Egeland, direktør for Universitetsbiblioteket OsloMet
Kl. 09.20 Kva treng vi å samarbeide om, og kva kan vi bidra med i eit slikt samarbeid? Panelsamtale leia av Lars Egeland, Oslomet
Kl. 10.00 Pause med utsjekk
Kl.10.20 Nasjonal bibliotekstrategi 2020-2023: Rom for demokrati og dannelse v/Svein Arne Tinnesand, avdelingsdirektør bibliotekutvikling, Nasjonalbiblioteket
Kl.11.00 Orientering om ABM konferansen og MøreRom – v/Heidi S. Drageseth, bibliotekrådgivar, Møre og Romsdal fylkesbibliotek
Kl. 11.15 Lunsj
Kl. 12.00 Biblioteket – ein trygg møteplass? - Cecilie Røe, bibliotekrådgivar og One Marthe Vik, bibliotekrådgivar, Møre og Romsdal fylkesbibliotek
Kl. 13.30 Pause
Kl. 13.45 Bokåret 2019 – status og vegen vidare - Åshild Widerøe, rådgivar, Møre og Romsdal fylkesbibliotek
Kl.15.15 Slutt
Nettverkssamling

Deltaking i fellesprogram fram til kl. 13:30

Kl. 13.30 Nettverksmøte
Kl. 15.00 Slutt

Kontakt