FrivilligFORUM – Webinar 02.06.21

2/06 2021 12:30 - 15:00
Digitalt
Skriv ut

Møre og Romsdal fylkeskommune inviterer til digitalt FrivilligFORUM 2021.

Dette står mellom anna på agendaen:

 • Presentasjon av rapporten som Møreforskning har gjort på Inkludering av frivillig innsats i kommunalt folkehelsearbeid.

  Dette er eit kunnskapsgrunnlag som skal være til hjelp for kommunar, frivillige og ideelle organisasjonar i det vidare samarbeidet om folkehelsearbeidet. Det har vore særleg relevant å sjå på koplinga til kulturfeltet, og korleis frivillig kulturinnsats for betre folkehelse kan organiserast i kommunane.
   
 • Frivillighetens år 2022 med Frivillighet Norge
   
 • Presentasjon av Fylkesstrategi for kultur, frivillig sektor og arenaer 2022–2025, som er ute på høyring. Kva betyr strategien for frivillig sektor?

Sjå program nedst på sia for meir informasjon.

Påmeldingsfrist er 30. mai og webinaret er gratis.

Målgruppe:

 • Frå kommunane: Kulturleiar, rådgivarar på frivilligheit,  folkehelse, planleggee og frivilligsentralar.
 • Frå frivilligheita: Regionsledd, paraplyorganisasjonar og andre frivillige organisasjonar i fylket.

Rett før webinaret vil du få tilsendt ei lenke til Teams-møte.

Dokumenter

Kontakt