Fylkeseldrekonferansen

30/11 2021 10:30 - 16:00
Scandic Parken i Ålesund
Skriv ut

Vel møtt til fylkeseldrekonferansen på Scandic Parken i Ålesund 30. november.

I samarbeid med Nasjonalforeningen for folkehelsen og Pensjonistforbundet Møre og Romsdal har vi gleda av å invitere til årets fylkeseldrekonferanse.

Ei vanskeleg tid er forhåpentlegvis snart bak oss, og vi kan begynne å sjå framover. Derfor er vi svært glade for at vi endeleg kan arrangere fysiske konferansar igjen.

Programmet vil bli justert etter kvart som fleire postar kjem på plass. Vi kan allereie bekrefte at både eldreombod, Bente Lund Jacobsen og Wenche Halsen, leiar for senter for et aldersvennleg Norge, kjem til konferansen.

Vi opnar påmeldinga før endeleg program er på plass, slik at de kan melde dykk på allereie og sette av datoen.

Tid

30. november 09.30–15.30 (tidspunkt er omtrentleg)

Stad

Scandic Parken i Ålesund

Pris

Kvar enkelt må betale for samlinga sjølve på hotellet, det blir ikkje sendt faktura i etterkant.

Overnatting 29.11–30.11: 1070 kroner
Deltaking på sjølve konferansen: 590 kroner

Målgruppe

Kommunale eldreråd, rådmenn, ordførar, administrasjon i kommunane, lokalforeiningane i Pensjonistforbundet, lokalforeiningane i Nasjonalforeningen for folkehelsen, politikarar og andre interesserte.

Påmeldingsfrist

30. oktober

Dokumenter

Kontakt