Kurs om helsevurderingar i planarbeid 4. og 24. mars 2021

4/03 2021 08:00 - 16:00
Webinar
Skriv ut

Kommunale planprosessar (fysisk planlegging og samfunnsplanlegging etter plan- og bygningslova), er viktige verktøy i folkehelsearbeidet. Konsekvensar for folkehelsa skal synleggjerast i plandokumenta.
    
Møre og Romsdal fylkeskommune tilbyr i samarbeid med Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Senter for etter- og videreutdanning (NMBU/SEVU), eit web-basert to dagars kurs i helsevurderingar i planarbeid. Ambisjonen er å auke kvaliteten på konsekvensutgreiingane i planarbeidet og nytte dette meir aktivt i folkehelsearbeidet.

Målgruppe

Målgruppe for kurset er kommunalt tilsette i Møre og Romsdal, særleg dei som arbeider med folkehelse og/eller planarbeid eventuelt andre som arbeider med helsespørsmål i planlegging.

Det vil være ein fordel om to personar frå kvar kommune deltek, helst frå ulike fagfelt. Fagpersonar frå Møre og Romsdal fylkeskommune vil også delta.

Case

Det er ønskeleg at kursdeltakarane bringer inn ei konkret problemstilling frå eigen organisasjon/eigne arbeidsoppgåver, som kan brukast til diskusjon undervegs i kurset. Forslag til case kan sendast til gunnar.ridderstrom@nmbu.no innan 18. februar.

Kostnad

Møre og Romsdal fylkeskommune dekker kursutgiftene for inntil to personar frå kvar kommune. Deltakarar utover dette blir fakturert med 600 kr. 

Påmelding

Følg denne lenka for å melde deg på (lenke opnast i ny fane). Ved påmelding til kurset, så må du velje Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

Frist for påmelding er 24. februar.

Les meir om helsekonsekvensutredning (lenke opnast i ny fane).

Kurs om helsevurderinger i planarbeid

Målet med kurset er å lære metoder og fremgangsmåter for å kunne vurdere konsekvenser av fylkeskommunale, kommunale og private planforslag for helse og trivsel. Etter endt kurs skal kursdeltakerne kunne planlegge og gjennomføre en vurdering av planer gjennom en strukturert prosess med en gruppe fagfolk eller ved å utforme en beskrivelse av hvordan helse skal utredes i et planprogram. Kurset skal gi tilstrekkelig kunnskap til å gjennomføre vurderingene med interne ressurser.

Kurset skal gi studentene oversikt over helsekonsekvensutredninger og problemstillinger, metoder og fremgangsmåter som preger fagområdet. Materiale som gjøres tilgjengelig i kurset vil danne grunnlag for senere selvstudium. I tillegg skal kurset bidra til å skape et nettverk av fagfolk som kan støtte hverandre i arbeidet med helsekonsekvensutredninger. Kurset skal også gi bestillerkompetanse på helsekonsensutredninger med bruk av både interne og eksterne ressurser.

I tråd med folkehelseloven vil arbeidet med helsekonsekvensutredninger klarlegge hvordan planene som vurderes bidrar til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, utjevner sosiale helseforskjeller, hvordan befolkningens helse fremmes eller hemmes som følge av planene og hvordan trivsel, sosiale og miljømessige forhold påvirkes. Kunnskapen som produseres gjennom vurderingene skal bidra til bedre planutforming for å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade og lidelse og være et grunnlag for kommuner og fylkeskommuner til å sette i verk tiltak og samordne sin virksomhet i folkehelsearbeidet.

Det er ønskelig at kursdeltagerne tar med en case, dvs. en konkret problemstilling fra egen organisasjon/arbeidsoppgaver som kan brukes til diskusjon underveis i kurset. Forslag til case kan mailes til gunnar.ridderstrom@nmbu.no. Dersom du har ønsker eller forventninger til kurset er det fint om du sender en mail om det til samme adresse, så skal vi forsøke å tilpasse så langt det går.

 • Velkommen v/Møre og Romsdal fylkeskommune
 • Intro til kurset: Kort presentasjon av kursdeltagerne (runde navn, arbeidssted og arbeidsoppgaver), program, deltagere, faglig innhold og arbeid mellom samlingene
 • Om helsekonsekvensutredninger – Formål, metoder, data og resultater – En oversikt
 • Utforming av planprogrammet – Juridiske, faglige og praktiske problemstillinger
 • Eksempler på planprogram – Innhold og utforming
 • Sammenheng mellom de fysiske omgivelsene og helsen – Forskningsbasert kunnskap – Grunnlaget for analyser og vurderinger
 • Praktisk arbeid med helsekonsekvensutredninger – Data, temaer, vurderinger m.m.
 • Arbeid med casene: Erfaringer, bruk av sjekklistene, problemstillinger m.m.
 • Fysiske faktorers betydning: En oversikt over konsekvenser for helse og trivsel
 • Psykiske faktorers betydning: En oversikt over konsekvenser for helse og trivsel
 • Sosiale faktorers betydning: En oversikt over konsekvenser for helse og trivsel
 • Datagrunnlag for vurdering av konsekvenser – Hva finnes, på hvilken form og hvordan kan de brukes i analyser?
 • Formidling av resultater – Hvordan få effekt av helsekonsekvensutredningen?

Kontakt

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Skal du benytte skjema på våre nettsider? Øvrige funksjoner på siden påvirkes ikke dersom du lar være å samtykke, men vil kunne gi mindre funksjonalitet ved utfylling og lagring av skjema. Informasjonen blir slettet fra nettleseren etter 90 dager.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skreddersydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eksempel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.