UNG kunst og kultur – Digitalt møte

17/06 2021 16:00 - 18:00
Digitalt
Skriv ut

Møre og Romsdal fylkeskommune inviterer til digitalt møte med tema UNG kunst og kultur.

Agenda:

  • Presentasjon av Fylkesstrategi for kultur, frivillig sektor og arenaer – 2022–2025
  • Presentasjon av ny rapport: Barn og unges kulturbruk i Møre og Romsdal, utarbeida av Oxford Research på oppdrag av Møre og Romsdal fylkeskommune
  • Praksisinnlegg om UKM frå Ålesund kommune

Fylkesstrategi for kultur, frivillig sektor og arenaer

Fylkesstrategi for kultur, frivillig sektor og arenaer inneheld satsingsområde innan kunst og kultur for barn og unge, profesjonell kunst og kulturformidling, den profesjonelle kunstnaren, arkiv, bibliotek og museum, anlegg og arenaer for idrett, fysisk aktivitet og kultur, og frivillig sektor. Fylkesstrategien er sendt ut på høyring, og høyringsfrist er satt til 15. september 2021. 

Rapport om barn og unges kulturbruk i Møre og Romsdal

Rapporten tek for seg tidlegare forsking om folkehelseeffektar av barn og unges kulturbruk og undersøker kunst- og kulturbruken til barn og unge i Møre og Romsdal. Rapporten er utarbeida av Oxford Research på oppdrag av Møre og Romsdal fylkeskommune. Rapporten er ikkje publisert enda.

Målgruppe

Målgruppa for møtet er kulturleiarar og tilsette i kommunane som arbeider med kultur av, for og med barn og unge. I tillegg er kommunepolitikarar invitert til å delta.

Kontakt