Webinar om folkehelse 15.12.20

15/12 2020 09:00 - 11:30
Webinar
Skriv ut

Hovudforedraget på webinaret vert heldt av Ellen Strøm Synnevåg ved Høgskulen i Volda. 
Hennar doktorgradsarbeid «Planning for Public Health. Balancing top-down and bottom-up approaches in Norwegian municipalities» vil bli presentert. Ho har undersøkt korleis tre kommunar bruker planleggingsprosessane og planleggingsstrukturane sine som verktøy for å legitimere det tverrsektorielle ansvaret og ambisjonane i folkehelselova.

Det vil også bli ei orientering om Folkehelseundersøkinga i Møre og Romsdal 2021, og om arbeidet med utarbeiding av ny fylkesstrategi for kultur 2022–2025.

Sjå program for meir informasjon.

Før webinaret vil du få tilsendt ei lenke til møte i Teams. Webinaret er gratis.

Dokumenter

Kontakt