Dialogmøte om støtte til grøne omstillingsprosjekt

14/09 2022 10:00 - 13:00
Kristiansund
Skriv ut

Vi inviterer bedrifter og kommunar til dialog om kva Innovasjon Norge, Forskingsrådet og Møre og Romsdal fylkeskommune kan bidra med av rådgiving og støtte til grøne omstillingsprosjekt. 

Aktørar treng ikkje å ha erfaring med forsking- og innovasjonsprosjekt for å delta. 

Vi står føre ei omstilling til ein grøn økonomi med fokus på nye berekraftige løysingar. Nyskaping og omstilling er risikabelt. Risikoavlastning er viktig for realisering av nye krevjande prosjekt, og verkemiddelapparatet kan hjelp til å realisere prosjekta. 

Her får du meir informasjon om: 
•    Gjeldande verkemidlar og moglegheiter
•    Korleis utvikle prosjekt frå ide til realisering gjennom samarbeid med kundar, leverandørar, offentleg verksemder og forskingsmiljø.

Du får også høyre erfaring frå gode forskings- og innovasjonsprosjekt. 

Når: Kristansund (info om stad kjem seinare), 14. september kl. 10 - 13 (lunsj frå kl. 12)

Påmeldingsskjema