Hydrogen-webinar

27/05 2021 09:00 - 11:00
Digitalt
Skriv ut

Vi ønskjer å blåse liv i møteserien «Berekraftig energiframtid».  Først ut er hydrogen. På grunn av korona-restriksjonar blir dette eit webinar, og så vil det kome eit større arrangement til hausten.

Program

9.00 - 9.25 Velkommen og hydrogen-intro v/Lina Vassdal, Møre og Romsdal fylkeskommune og Jan Carsten Gjerløw, Norsk hydrogenforum

9.25 – 9.35 Orientering frå det nystarta elektrolysørselskapet Hystar  v/Magnus Thomassen, Hystar

9.35 – 9.50 Nyheiter om maritim transport og ny brenselcelle v/ Kristina Juelsgaard, Ballard

9.50 – 10.10 Nullutslepp i Storfjorden og forprosjekt for EU-søknadar innan maritim sektor v/ Kristian Vik, Doxacom

10.10 – 10.25 Fremtidsutsikter for Tjeldbergodden i det grøne skiftet - blå/grøn metanol og hydrogen? v/Synnøve Norland, Equinor

10.25 - 10.35 Mulig hydrogen hub på Aukra v/ Karl-Petter Løken, Aker Horizons og Odd-Jørgen Nilssen, ordførar Aukra kommune 

10.35 – 10.50 Orientering om aktuelle søkemoglegheiter for hydrogenprosjekt v/Anita Fossdal, Enova

10.50 – 11.00 Oppsummering og input frå deltakarane om kva dei vil høyre meir om ved ein større fysisk konferanse til hausten