Kampen om sjøareala - nasjonal plankonferanse

26/10 2021 09:00 - 27/10 16:00
Molde, Scandic Seilet
Skriv ut

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal og Møre og Romsdal fylkeskommune inviterer kommunar, fylkeskommunar, statlege sektormyndigheiter, nærings- og interesseorganisasjonar til nasjonal plankonferanse i Molde 26. og 27. oktober 2021. 

For å vite korleis vi skal nytte sjøareala våre på den rette måten, treng vi kunnskap om marine økosystem, arealforvaltning og interessekonfliktar. Vi har laga ein nasjonal arena der politikarar og saksbehandlarar kan møtast, få den nyaste informasjonen og kan dele erfaringar.

Det blir ein hybridkonferanse med både digital og fysisk deltaking. Smittevernreglar rundt Covid-19 blir følgd i tråd med nasjonale føringar. 

Påmeldingsfristen gjekk ut 11. oktober. Du kan likevel melde deg på med digital deltaking heilt fram til 27. oktober.

Dersom du melde deg av etter 12.oktober blir du fakturert.

Kontaktpersonar: 

Møre og Romsdal fylkeskommune: Pernille Eriksdatter Giske (kontaktinfo under)
Statsforvaltaren i Møre og Romsdal: Anne Grete Kleven, 71 25 84 77, fmmrankl@statsforvaltaren i Møre og Romsdal