Kampen om sjøareala

26/10 2021 10:00 - 27/10 15:00
Molde
Skriv ut

Kampen om sjøareala

26.10.2021 09:00-27.10.2021 16:00

Scandic Seilet, Molde

 

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal og Møre og Romsdal fylkeskommune inviterer kommunar, fylkeskommunar, statlege sektormyndigheiter, nærings- og interesseorganisasjonar til nasjonal plankonferanse i Molde 26. og 27. oktober 2021. Sett av datoen alt no!

For å vite korleis vi skal nytte sjøareala våre på den rette måten, treng vi kunnskap om marine økosystem, arealforvaltning og interessekonfliktar. Vi har laga ein nasjonal arena der politikarar og saksbehandlarar kan møtast, få den nyaste informasjonen og kan dele erfaringar.

Vi legg opp til ein hybridkonferanse med både digital og fysisk deltaking. Smittevernreglar rundt Covid-19 blir følgje i tråd med nasjonale føringar ved fysisk deltaking.

 

Program er under utvikling og påmelding kjem!

Kontakt