Kurs: Innovative innkjøp - utforming av konkurransegrunnlag (skriveverkstad)

19/10 2021 10:00 - 14:00
Molde
Skriv ut

Denne modulen passar for: mellomleiarar og medarbeidarar som bidrar  i innkjøpsprossen    

Innhald

Konkurransegrunnlaget skal gi leverandørane god innsikt i formål med innkjøpet, krav som blir stilt for konkurransen, og korleis konkurransen skal gjennomførast.

  • Vurdering og drøfting av ulike konkurranseformer og  -prosedyrar; Kva passar til det vi etterspør? 
  • Øving i å skrive kravspesifikasjonar og tildelingskriterium basert på behovet, det vi etterspør og det tilbydarane skal konkurrere på.  

Dette er ein modul i kursserien Innovative innkjøp. Sjå alle modulane på mrfylke.no/kalender.

Kurshaldar: Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP) v/ Hilde Sætertrø
Arrangør: Møre og Romsdal fylkeskommune

Påmeldingsskjema

Kontakt