Eldrerådet 13. mai

13/05 2020 11:00 - 15:30
Videomøte
Skriv ut

Orienteringar

  • Leve heile livet og tettare samarbeid med fylkeseldrerådet ved Greta Hanset, Fylkesmannen i Møre og Romsdal
  • Tannhelse – om rettar for eldre innanfor tannhelse, og eldre si tannhelse ved folkehelserådgivar/tannpleiar Inger Holmeset
  • Statsbudsjettet – ei kjapp oversikt ved rådgivar Anna Lianes

Saker til behandling

RS 10/20       Sterk og stødig som element i Leve hele livet

RS 11/20       Rapport om eldreomsorg i Ålesund kommune

RS 12/20       Eldrerådene må tas med på råd!

På møteplan 2020 finn du sakspapira til møtet.