Eldrerådet 26. februar

26/02 2020 11:00 - 15:30
Møterom 111, Fylkeshuset, Molde
Skriv ut

Saker til behandling

SaksnrTittel
E-1/20Høyring - Regional planstrategi Møre og Romsdal 2020 - 2024
E-2/20Nye oppgåver til fylkeskommunen, forvaltning av tilskotet til frisklivssentralar
E-3/20Spelemidlar til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - innspel til fordeling i 2020
E-4/20Moglegheit for innspel - Temaplan for frivilligheit for Møre og Romsdal
E-5/20Årsmelding 2019 - Eldrerådet
E-6/20Takstsak 2020 - Innføring av om bord tillegg ved kontantsal av enkeltbillett på bussar og hurtigbåtar
E-7/20Ruteendringsprosessen 2020 - Høyring fylkeskommunale råd - reduksjon i rutetilbodet for buss

Referatsaker

SaksnrTittel
RS-1/20Invitasjon til å søke om midler til videreføring av utvidet TT-ordning i 2020
RS-2/20Søknad om midler til utvidet TT-ordning 2020
RS-3/20Brosjyre for å inspirere eldre og seniorer til aktivitet og trivsel i nærmiljøet
RS-4/20Brukarrepresentantar i kommunanes arbeid med velferdsteknologi
RS-5/20Budsjettoppfølging - Eldrerådet - Periode 2019-13
RS-6/20Detaljbudsjett 2020 - Eldrerådet