Eldrerådet 26. september

26/09 2019 13:00 - 17:30
Fylkeshuset Molde, rom 111
Skriv ut

Saker til behandling

SaksnrTittel
E-14/19Forslag til nytt reglement for eldrerådet
E-15/19Høyring: Forslag om utviding av retten om brukarstyrt personleg assistanse for bestemte personar over 67 år
E-16/19Høyring - Lov om Eldreombudet

Referatsaker

SaksnrTittel
RS-18/19Høring - Forslag om endringer i forskrift om en verdig eldreomsorg - samboergaranti
RS-19/19Utvidet TT-ordning 2019 – tildeling av midler for 2019
RS-20/19Ønsker dere foredrag høsten 2019?
RS-21/19Tildeling i utvida TT- ordning 2019
RS-22/19Protokoll frå møte i Sykkylven eldreråd 09.05.2019
RS-23/19Budsjettoppfølging - Eldrerådet - Periode 2019-08

 

Fullstendig møteinnkalling og saksframlegg finn du her