Eldrerådet 29. april

29/04 2020 10:00 - 15:30
Digitalt møte
Skriv ut

Orienteringar:

  • Orientering om ny midlertidig forskrift om digitale møte ved rådgivar Anna Lianes
  • Orientering om Sterk og Stødig ved Bengt Eriksson
  • Orientering om fylkeskommunale tiltakspakkar og status så langt ved rådgivar Anna Lianes
  • Orientering om endringar i tildelingar av spelemidlar i korona-situasjonen ved rådgivar Hans Roger Tømmervold

Saker til behandling:

E 8/20   Nasjonal transportplan 2022-2033. Prioriteringer i Møre og Romsdal 

RS 7/20  Oversikt over rabattordningar for kollektivtransport for menneske med nedsatt funksjonsevne

RS 8/20 Felles årsmelding fra landets pasient- og brukerombud

RS 9/20 Kontantfri billettering på kollektive transporttilbud i Møre og Romsdal – oppfølging

På møteplan 2020 finn du saksframlegga til møtet