Fagskolestyret i Møre og Romsdal 13. februar

13/02 2020 10:30 - 14:30
Fylkeshuset, Molde
Skriv ut

Orienteringar:

•    Presentasjon av studentombudet
•    Status NOKUT-tilsynet
•    Status modul industrifagskole

Saksnr    Innhald

FAG 1/20    Oppfølging av NOKUT sitt tilsyn med Fagskolen i Ålesund
FAG 2/20    Oppfølging av fylkestinget sitt vedtak om organisering av Fagskolen i Møre og Romsdal
FAG 3/20    Ny forskrift om opptak, eksamen og sensur for Fagskolen i Møre og Romsdal
FAG 4/20    Fordeling av budsjettramme 2020
FAG 5/20    Endring av medlemmar og oppdatering av mandat for den lokale klagenemnda for fagskoleutdanning
FAG 6/20    Reviderte vedtekter for Fagskolen i Møre og Romsdal 

RS 1/20    Diku - Oppdragsbrev om forvaltning av driftstilskudd for fagskoler 2020
RS 2/20    Søknader om utviklingsmidler - Fagskolen i Kristiansund
RS 3/20    Søknader om utviklingsmidler - Fagskolen i Ålesund
    
Godkjenning av protokoll