Fagskolestyret i Møre og Romsdal 20. oktober

20/10 2020 10:00 - 11:30
Digitalt møte
Skriv ut

Saker til behandling:

Saksnr          Innhald
    
FAG 20/20    Kvalitet i utdanninga - System for kvalitetsarbeid ved Fagskolen i Ålesund
FAG 21/20    Revidering av Forskrift om opptak, eksamen og sensur for Fagskolen i Møre og Romsdal
                      Godkjenning av protokoll
 

På møteplan 2020 finn du sakspapira til møtet.