Yrkesopplæringsnemnda 22. oktober

22/10 2020 10:30 - 15:30
Scandic Alexandra, Molde
Skriv ut

Saker til behandling:

Felles orienteringar saman med utdannings- og kompetanseutvalet:

-    Dekom skole og YF
-    KON – samanslåing av regional- og næring og utdanning
 

Saksnr    Innhald
    

YN-19/20    Læreplassar i kommunane
YN-20/20    Status på formidling til læreplass hausten 2020
YN-21/20    Møteplan 2021 - Yrkesopplæringsnemnda
RS-13/20     Budsjettoppfølging - yrkesopplæringsnemnda
RS-14/20     Hovedinntak 2020/2021
RS-15/20     Innhenting av avgangselevar våren 2021
    
Godkjenning av protokoll

På møteplan 2020 finn du sakspapira til møtet.