Fagskolestyret i Møre og Romsdal 24. september

24/09 2020 10:30 - 14:30
Fagskolen i Ålesund
Skriv ut

Saker til behandling:

Orienteringar:

•    NOKUTs rolle og fagskolestyrets ansvar v/ Christin Drangsland og Charlotte Østensen (NOKUT)
•    Siste nytt frå fagskolane v/Helene Hanken
•    Status samanslåing av fagskolane v/Helene Hanken
•    Status NOKUT-tilsynet v/Kariann D. Flovikholm og Helene Hanken
•    Søknad bransjeprogram og Kompetansepilot v/Øyvind Tveten

Saksnr          Innhald
    

FAG 13/20    Møteplan 2021 - Fagskolestyret i Møre og Romsdal
FAG 14/20    Mandat for studentombodet ved Fagskolen i Møre og Romsdal
FAG 15/20    Inntaket til Fagskolen i Møre og Romsdal
FAG 16/20    Økonomirapportering pr. 31. august 2020
FAG 17/20    Status NOKUT - tilsyn med Fagskolen i Ålesund
FAG 18/20    Oppnemning av skikkethetsnemnd og skikkethetsansvarlig for Fagskolen i Møre og Romsdal
FAG 19/20    Handlingsplan og årshjul for fagskolestyret

FAG 20/20    Statusrapport frå studentombodet 2019 - 2020
    
Godkjenning av protokoll
 

På møteplan 2020 finn du sakspapira til møtet.