Fagskolestyret i Møre og Romsdal 26. november

26/11 2020 10:30 - 14:30
Fylkeshuset, Molde/Fjernmøte jf kommunelova § 11-7
Skriv ut

Saker til behandling:

Saksnr           Innhald

FAG 22/20     Ny studentrepresentant inn som medlem i fagskolestyret i Møre og Romsdal

FAG 23/20     Orientering - støtte til Fagskolen i Møre og Romsdal

FAG 24/20     Avtale om kjøp av tjenester til studentombud for 2021 - samarbeid mellom Møre og Romsdal, Trøndelag, Nordland, Troms, offentlige og private fagskoler.

FAG 25/20     Økonomirapportering pr. oktober 2020

FAG 26/20     Årsrapportar for studieåret 2019/2020, Fagskolane i Møre og Romsdal

Godkjenning av protokoll

På møteplan 2020 finn du sakspapira til møtet.