Fylkesutvalet 12. juni

12/06 2020 08:30 - 12:30
Videomøte
Skriv ut

Saker til behandling

U 90/20                Nerlandsøybrua - Orientering om status              

U 91/20                Høyring på transportetatene sine svar på oppdrag til Nasjonal transportplan
                             2022-2033                

U 92/20                Kravspesifikasjon for anskaffing av fylkesvegferjesamband Utasunds og
                             Brattvåg – Dryna
                             Ikkje offentleg, Offl § 23, 1.ledd

På møteplan 2020 finn du sakspapira til møtet