Fylkesutvalet 18. mai

18/05 2020 12:00 - 16:00
Digitalt møte
Skriv ut

Saker til behandling:

U 69/20 Uttale til revidert nasjonalbudsjett 2020

RS 11/20 Uttale frå Møre og Romsdal fylkeskommune til forslaget til omlegging av fordelinga til Havbruksfondet i revidert Nasjonalbudsjett

Godkjenning av protokoll