Fylkesutvalet 23. april

23/04 2020 10:30 - 13:00
Digitalt møte
Skriv ut

Saker til behandling:

U 56/20 Kommersiell ferjedrift Geiranger - Hellesylt

Ikkje offentleg: Offl § 23, 1. ledd