Fylkesutvalet 23. juni

23/06 2020 10:30 - 16:30
Fylkeshuset i Molde
Skriv ut

Saker til behandling:

Saksnr    Innhald    
U 93/20    T 22/20 Møre og Romsdal fylkeskommune - tiltakspakke for nærings- og samfunnsliv. Oversendingsforslag frå Siv Katrin Ulla (AP)    
U 94/20    T 34/20 Statusmelding - oppfølging av tidlegare forvaltningsrevisjonar, statlege tilsyn og andre undersøkingar.          Oversendingsforslag frå Per Vidar Kjølmoen (AP)    
U 95/20    T 35/20 Rapport frå undersøking av Norsk digital Læringsarena (NDLA). Oversendingsforslag frå Per Vidar Kjølmoen (AP)    
U 96/20    T 42/20 Strategi og rammer for arbeidet med økonomiplan 2021-2024. Oversendingsforslag frå Elisabeth Jørgenvåg  (NML)    
U 97/20    T 42/20 Strategi og rammer for arbeidet med økonomiplan 2021-2024. Oversendingsforslag frå Terje Hals (NML)    
U 98/20    T 42/20 Strategi og rammer for arbeidet med økonomiplan 2021-2024. Oversendingsforslag frå Tove Henøen (SP)    
U 99/20    T 42/20 Strategi og rammer for arbeidet med økonomiplan 2021-2024. Oversendingsforslag frå Frank Sve (FRP)    
U 100/20  T 56/20 Interpellasjon frå Silje Alise Ness (R) om vindkraftutbygginga på Haramsfjella. Oversendingsforslag frå Silje  Alise Ness (R)    
U 101/20    Møteplan for fylkesting og fylkesutval 2021    
U 102/20    Fullmakt til fylkesordførar og fylkeskommunedirektør ("feriefullmakt")    
U 103/20    Søknad om økonomisk støtte og bidrag til TV-aksjonen 2020    
U 104/20    Støtte til Volda kommune sitt kandidatur til å bli "Statens hus"-pilot    
U 105/20    Fordeling av statleg løyving til kommunale næringsfond 2020    
U 106/20    Utskilling av utstedarverksemda frå Vegamot AS - mogleg overtaking av verksemda    
U 107/20    Salg av del av areal fra gbnr. 60/1 i Molde kommune    
U 108/20    K2001 Volda vgs - TPO-base, byggeprogram (protokoll frå UBV og fylkeskommunedirektøren si innstilling blir         ettersendt)    
U 109/20    K752 Fræna vgs – marine fag, revidert byggeprogram (protokoll frå UBV og fylkeskommunedirektøren si innstilling blir ettersendt)    
U 111/20    Vidareføring av samarbeidsforum fv. 63    
U 110/20    Høyringsuttale til elektrifiserte fly i kommersiell luftfart    
U 112/20    Fylkesstrategi for samferdsel 2021-2024 - oppstartsmelding 

U 113/20    Avvikling av bompengeinnkreving på Fv 64 Atlanterhavstunnelen   

RS 12/20    Program for langsiktig omstilling av næringslivet (saka blir ettersendt)    
    
Godkjenning av protokoll    

På møteplan 2020 finn du sakspapira til møtet.