Fylkesutvalet 28. oktober

28/10 2019 11:30 - 16:30
Møterom 700, Fylkeshuset i Molde
Skriv ut

Desse sakene skal opp til behandling:

SaksnrTittel
U-114/19T-58/19 Kontrollrapport - Overføring av fylkesvegadministrasjonen - oversendingsforslag frå Frank Sve (FRP)
U-115/19Regjeringa sitt framlegg til statsbudsjett 2020 - konsekvensar for Møre og Romsdal fylkeskommune
U-116/19Ferjeanbod - Ytre Sunnmøre

Du finn oversikt over alle politiske møte her.