Kontrollutvalet 18. mars

18/03 2020 10:00 - 15:00
Digitalt møte via videokonferanse
Skriv ut

Saker til behandling

SaksnrTittel
KO-17/20Rapport frå undersøking av Norsk digital læringsarena (NDLA)
KO-18/20Kontroll med rettstvistar i Møre og Romsdal fylkeskommune per 31. desember 2019 (blir ettersendt)
KO-19/20Rapport frå kontroll med finans- og gjeldsforvaltninga i 2019 (blir ettersendt)
KO-20/20Rekneskapsrevisjon – orientering om utført revisjonsarbeid 2019 (blir ettersendt)
KO-21/20Kontrollutvalet sin uttale - Årsrekneskapet 2019 for Møre og Romsdal fylkeskommune (blir ettersendt)
KO-22/20Sentrale kontrollorgan - Årsmelding 2019
KO-23/20Sentrale kontrollorgan - Årsrekneskap 2019

Referatsaker

SaksnrTittel
RS-10/20Oppfølgingsliste - kontrollsjef orienterer
RS-11/20Henvending vedkomande Møreaksen
RS-12/20Henvending vedkomande meiroffentligheit og lukka intranett
RS-13/20Innkalling til årsmøte i Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT)

Møteinnkalling med saksframlegg finn du i politisk møtekalender