Kontrollutvalet 2. oktober

2/10 2019 12:00 - 17:30
Møterom 102, Fylkeshuset i Molde
Skriv ut
SaksnrTittel
KO-48/19Tilbakemelding til forvaltningsrevisjonsrapport FR 1/2019 Oppfølging av musea
KO-49/19Tilbakemelding til rapport frå tilsyn 3/2018 Undersøking av system for styring, kontroll og oppfølging av transaksjonar med nærståande i skolesektoren
KO-50/19Tilbakemelding til oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport vedkomande NDLA (ETTERSENDES)
KO-51/19Rekneskapsrevisjon 2019 - overordna revisjonsstrategi
KO-52/19Endeleg innberetning - misligheitssaker
KO-53/19Autopass på fylkeskommunale ferjer - lovlegheitsvurdering av betalingsløysing
KO-54/19Tilbakemelding til rapport frå selskapskontroll SK 3/17 Vigo IKS
KO-55/19Sentrale kontrollorgan - Økonomirapport per 31. august 2019
KO-56/19Sentrale kontrollorgan - økonomiplan for 2020-2023 med budsjett for 2020
KO-57/19Orientering om elev- og lærlingsituasjonen i Møre og Romsdal - status og utfordringar

Referatsaker

SaksnrTittel
RS-25/19Oppfølgingsliste - kontrollsjef orienterer
RS-26/19Kurs i kontrollutvala sitt påsjå - ansvar (FKT)

 

Fullstendig møteinnkalling og sakspapir finn du her