Kontrollutvalet 28.januar

28/01 2020 10:00 - 13:30
Møterom 111, Fylkeshuset, Molde
Skriv ut

Saker til behandling

Fullstendig møteinnkalling med saksframlegg finn du her

SaksnrTittel
KO-1/20Orientering om prinsippa for og praktiseringa av delegasjon i fylkeskommunen
KO-2/20Orientering om status og vidare prosjektplan for fylkeskommunen sitt arbeid med prosjektet "Omstilling av organisasjonen mot 2020"
KO-3/20Orientering om status i fylkeskommunen sitt arbeid med prosjektet "Møre og Romsdal 2025"
KO-4/20Orientering om status i arbeidet med overføring av fylkesvegadministrasjonen
KO-5/20Oppfølging av Tilsynsrapport frå Det Interkommunale Brannvernet (DiB) vedkomande oppgradering etter tunnelsikkerheitsforskrifta
KO-6/20Rekneskapsrevisjon 2019 - rapportering om status i revisjonsarbeidet
KO-7/20Oppfølging av Tilsynsrapport frå NOKUT vedkomande tilsyn ved Fagskolen i Ålesund
KO-8/20Tilsynsrapport frå Arbeidstilsynet - Tilsyn ved Herøy vgs.

Referatsaker

SaksnrTittel
RS-1/20Oppfølgingsliste - kontrollsjef orienterer
RS-2/20Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) - Kontrollutvalsleiarskolen 2020
RS-3/20Høyringssvar vedkomande Standard for god kommunal revisjonsskikk for forenkla etterlevingskontroll
RS-4/20Deltaking på møta i fylkestinget for medlem av kontrollutvalet

Kontakt