Kultur-, næring- og folkehelseutvalet 10. mars

10/03 2020 10:30 - 16:00
Protomore, Molde
Skriv ut

Program:

Kl. 10.30: Orientering om NCE I-kuben og ProtoMore Kunnskapspark.
Kl. 12.15: Behandling av saker startar 
Kl. 13.00: Orientering om ringvirkningsanalyse for kulturfeltet 2019 – del II
Kl. 13.30: Behandling av saker etter sakslista

Saker til behandling

SaksnrTittel 
KNF-19/20Årsrapport 2019 - den offentlege tannhelsetenesta 
KNF-20/20Alternativanalyse ny tannklinikk i Sykkylven 
KNF-21/20Ringverknadsanalyse for kulturfeltet 2019 - del II 
KNF-22/202020 - Tilskot til freda bygg i privat eige 
KNF-23/202020 - Tilskot til kulturminne i verdsarvområdet 
KNF-24/20Samarbeidsavtale mellom Møre og Romsdal fylkeskommune og UKM Norge 
KNF-25/20Program for veke 18 - Nasjonal konferanse og UKM 
KNF-26/20Orientering om prioriteringar i Den kulturelle skolesekken - mellombels oppdragsbrev frå Kulturtanken 
KNF-27/20Film i Møre og Romsdal 
KNF-28/202020 - Driftstilskot til interesseorganisasjonar innanfor helse 
KNF-29/20Nye oppgåver til fylkeskommunen, forvaltning av tilskotet til frisklivssentralar 
KNF-30/20Evaluering av idrettsstipendet 
KNF-31/202020 - Tilskot til friluftslivsaktivitet 
KNF-32/202020 - Tilskot til tiltak i statleg sikra friluftslivsområde 
KNF-33/202020 - Statleg sikring av friluftslivsområde - Tilråding 
KNF-34/20Meirverdiavgiftkompensasjon, kulturorganisasjonar og fylkeskommunalt engasjement 
KNF-35/20Forslag til ny organisering av Kystverket 
KNF-36/20Søknad om tilskot til Stiftelsen Atlanterhavsparken "Vitensenterlaboratorium ved Atlanterhavsparken" 
KNF-37/20TAREMOTTAK - utgreiing av mottaksanlegg for makroalger på Nordmøre 
KNF-38/20Søknad om tilskot til Nofima AS "Oppgradering av forskingsinfrastruktur på Nofima, Sunndalsøra" 
KNF-39/20Søknad om støtte til omstillingsprosjektet Vekst i Hareid 
KNF-40/20Fordeling av hoppid.no avklaringsmidlar 2020 
KNF-41/20Støtte til GCE Blue Maritime 2020 
KNF-42/20Fylkesprisen Årets Bedrift 2019 

Referatsaker

SaksnrTittel
RS-13/20Fylkeskommunen sine oppgåver på landbruksområdet - oppdrag frå Landbruks- og matdepartementet 2020
RS-14/20Internasjonalt arbeid- årsrapport 2019
RS-15/20Kapasitetsjustering i akvakultur av matfisk av laks og aure i sjø i 2020
RS-16/20Statusrapport akvakulturforvalting og fiskeri 2019
RS-17/20Statusrapportering for reiselivsnæringa i Møre og Romsdal - heile 2019
RS-18/20Årsrapport 2019 - Smartere transport
RS-19/20Månadsmelding frå NAV januar og februar 2020
RS-20/20Høyring - forslag til program for konsekvensutgreiing for Ormen Lange fase 3
RS-21/20Miljøpålegg ved verft i Møre og Romsdal
RS-22/20Endring i Kystruten sin seilingsplan - invitasjon til høyring
RS-23/20Invitasjon til Sunne kommuners nettverkskonferanse 2020, 27. - 28. mai i Modum
RS-24/20Leiarutviklingsprogram for biblioteksjefane i fylket
RS-25/20Ringverknadsanalyse for kulturfeltet 2018
RS-26/20Detaljbudsjett 2020 - Kultur-, næring- og folkehelseutvalet

Du kan sjå fullstendig møteinnkalling med saksframlegg i den politiske møtekalenderen