Kultur-, næring og folkehelseutvalet 11. november

11/11 2019 10:30 - 15:00
Møterom 102, Fylkeshuset
Skriv ut

Saker til behandling

SaksnrTittel
KNF-9/19Likestillingsprisen 2019
KNF-10/19Fylkeskulturprisen 2019
KNF-11/19Bokbåtteneste i Møre og Romsdal
KNF-12/19Uttale til fusjon av stiftingane Nordmøre museum og Geitbåtmuseet
KNF-13/19Høyring NOU 2019:16 Skattlegging av vannkraftverk
KNF-14/19Planprogram og hovudutfordringar for regional vassforvaltningsplan 2022-2027
KNF-15/19Søknad om støtte til forskingsmobilisering på Nordmøre for Campus Kristiansund
KNF-16/19Regionalt forskingsfond Møre og Romsdal – framlegg til bestillingsbrev og styresamansetting
KNF-17/19Forslag til møtestadar for kultur-, næring- og folkehelseutvalet sine møte i 2020
KNF-18/19Omstilling 2020 - delprosjekt P5 Organisering og struktur for den offentlege tannhelsetenesta
KNF-19/19Økonomiplan med handlingsprogram 2020 - 2023 med budsjett for 2020

 

Referatsaker

SaksnrTittel
RS-10/19Underskriven intensjonsavtale mellom Møre og Romsdal fylkeskommune og Frivillighet Norge
RS-11/19Månadsmelding frå NAV oktober 2019

Du finn fullstendig møteinnkalling med saksframlegg her