Kultur-, næring og folkehelseutvalet 23.oktober

23/10 2019 12:30 - 17:00
Møterom 102, Fylkeshuset
Skriv ut

Saker til behandling

SaksnrTittel
KNF-1/19Tilskot til Musea på Sunnmøre - Ombygging av Borgundgavlen
KNF-2/19Ny dataspelstrategi 2020-2023
KNF-3/19Søknad forprosjekt AiR-program Geirangerfjorden verdsarvområde
KNF-4/19Program for Den kulturelle skolesekken i Møre og Romsdal skoleåret 2019/2020
KNF-5/19Statusrapportering for reiselivsnæringa i Møre og Romsdal pr august 2019, og litt om korleis fylkeskommunen arbeider
KNF-6/19Søknad om støtte til Skaparhuset i Ulstein kommune
KNF-7/19Månadsmelding frå NAV september 2019
KNF-8/19Møteplan 2020 - Kultur-, næring- og folkehelseutvalet

Referatsaker

SaksnrTittel
RS-1/19Statusoppdatering - regionreforma kultur- og folkehelsefeltet
RS-2/19Retningslinjer for frilansordninga som tilskotsordning
RS-3/19Signert samarbeidsavtale mellom Møre og Romsdal fylkeskommune og Kirkens SOS Møre og Romsdal
RS-4/19Rapportering på kulturtilskot 2. halvår
RS-5/19Kultur - økonomirapportering 2. tertial 2019
RS-6/19Fordeling av regionale utviklingsmidlar og tiltaksfondet per 14. oktober 2019
RS-7/19Orientering om Kampen om sjøareala - nasjonal plankonferanse 12.-13. november 2019
RS-8/19Brev til olje- og energidepartementet frå fylkesordføreren - Mangelfull forsyningssikkerheit begrensar næringsutvikling i Møre og Romsdal
RS-9/19

Brev til Statsnett SF - Prosess med salg av 132 kV regionalt distribusjonsnett i Møre og Romsdal

Fullstendig møteinnkalling med saksframlegg finn du her