Eldrerådet 18. februar

18/02 2021 11:00 - 15:30
Fjernmøte jf kommunelova § 11-7 (digitalt møte) - teamsmøte
Skriv ut

Orientering:

  • ca. 11.10: Seniorrådgivar Greta Hanset, statsforvaltaren i Møre og Romsdal - orientering/dialog med rådet om status leve hele livet.

 Saker til behandling:

E 1/21   Handlingsprogram for eldrerådet i valperioden 2019-2023

E 2/21   Årsmelding 2020 - Eldrerådet

RS 1/21 Landets kommunale- og fylkeskommunale eldreråd - Leve hele livet

RS 2/21 Informasjon om navneendring - lokale pasient- og brukerombud

RS 3/21 Landskonferanse for fylkeskommunale eldreråd 2021 - flyttet
              til 28.-30. september

RS 4/21 Protokoll - Ålesund eldreråd - 25.11.2020

RS 5/21 Protokoll - Ålesund eldreråd 03.02.2021

RS 6/21 Protokoll - Ørsta eldreråd 20.01.21

RS 7/21 Årsresultat 2020 - Eldrerådet

RS 8/21 Detaljbudsjett 2021 - Eldrerådet

RS 9/21 Årsrapport 2020 - Brukarutvalet i Helse Møre og Romsdal

På møteplan 2021 finn du sakspapira til møtet