Fylkesutvalet 14. juni

14/06 2021 18:00 - 20:00
Hotel Union Geiranger
Skriv ut

Saker til behandling:

U 84/21    Kjøp av tomt til nytt bussdepot i Ålesund
U 85/21    K651 Spjelkavik Arena - Skisseprosjekt - Vurdering av alternativ
U 86/21    Regionale utviklingsmidlar til kultur - etablering av fond
U 87/21    Søknad om ekstraordinære omstillingsmidlar for Geirangerfjorden verdsarvområde og omland
U 88/21    Retningslinjer for saksgang i fylkeskommunale byggeprosjekt på veg
U 89/21    Status og val av entrepriseform for bygging av ny Nerlandsøybru

På møteplan 2021 finn du sakspapira til møtet