Fylkesutvalet 19. april

19/04 2021 18:00 - 20:00
Fjernmøte jf kommunelova § 11-7 (digitalt møte)
Skriv ut

Saker til behandling

U 51/21              Regionreforma - fullmakt til å inngå avtale om overtaking av fiskerihamner

På møteplan 2021 finn du sakspapira til møtet