Kontrollutvalet 25. august

25/08 2021 10:00 - 15:30
Fylkeshuset, Molde, møterom 102
Skriv ut

Orienteringar

  • I sak KO-35/21 vil forvaltningsrevisor Einar Andersen og rekneskapsrevisor Ronny Rishaug frå Møre og Romsdal Revisjon SA (MRR) orientere nærare om status i arbeidet med risiko- og vesentligheitsvurderinga av fylkeskommunen sine selskapsinteresser (inntil 30 min)
  • I sak KO-36/21 vil oppdragsansvarleg revisor Anne Jorunn Vatne frå MRR orientere nærare om revisjonsplana for 2021 (inntil 40 min)
  • Til referatsakene vil kontrolldirektør Tor Harald Hustad orientere nærare om aktuelle saker (inntil 30 min)

Tidsramme

10:00-10:15   Kompetansesjef Karianne Flovikholm vil orientere nærare om:
                       -  Vigo IKS og selskapet sin utvida rolle framover
                       -  Status for implementeringa av VismaInSchool (VIS)
                       -  Bruken av digitale læremiddel i Møre og Romsdal fylkeskommune

10:20-11:30   Saksbehandling etter sakslista

11:30-12:00   Lunsj

12:00-            Saksbehandling etter sakslista

Møteslutt seinast kl 14:00

På møteplan 2021 finn du sakspapira til møtet