Kontrollutvalet 3. juni

3/06 2021 10:00 - 13:00
Fylkeshuset, Molde, møterom 111
Skriv ut

Orienteringar

I sak KO 30/21 vil Møre og Romsdal Revisjon orienterte nærare om deira attestasjon av finans- og gjeldsreglement og arbeid gjort vedkomande dette (inntil 20 min)

Til referatsakene vil kontrolldirektør Tor Harald Hustad orientere nærare om aktuelle saker (inntil 15 min)

På møteplan 2021 finn du sakspapira til møtet