Kultur-, næring- og folkehelseutvalet 2. februar

2/02 2021 10:30 - 15:30
Fjernmøte, jf kommunelova § 11-7 (digitalt møte)
Skriv ut

Saker til behandling

KNF 1/21             2021 - Driftstilskot regionale kulturinstitusjonar

KNF 2/21             2021 - Treårig og eittårig driftstilskot til kulturorganisasjonar

KNF 3/21             2021 - Tilskot til festivalar og kulturarrangement

KNF 4/21             2021 - Tilskot til kulturminne og kulturmiljø av regional og høg lokal verdi

KNF 5/21             Den kulturelle skolesekken 2021/2022 – mellombels oppdragsbrev

KNF 6/21             Orientering om sentrale arbeidsfelt for kulturmiljøforvaltninga i 2021

KNF 7/21             Møremusikarordninga - endring av retningslinjer

KNF 8/21             Regional vassforvaltningsplan for Møre og Romsdal vassregion 2022 - 2027

KNF 9/21             Innspel til jordbruksforhandlingane 2021

KNF 10/21           Oppstartsmelding - Fylkesstrategi for landbruk i Møre og Romsdal

KNF 11/21           Rullering av forskings- og innovasjonsstrategiane for næringsliv
                            og kommunal sektor -  Forskings- og innovasjonsstrategi for Møre og
                            Romsdal 2021-2024

KNF 12/21           Fordeling av midlar til distrikts- og regionalpolitiske føremål 2021

KNF 13/21           Bedriftsintern opplæring i 2021

KNF 14/21           Forvalting av Marint miljøsikrings- og verdiskapingsfond i 2021

KNF 15/21           Styrking av Regionalt Forskingsfond Møre og Romsdal - marin sektor

KNF 16/21           Søtte til klyngeprosjekt - NCE Blue Legasea

KNF 17/21           Tilskot til prosjektet «Grøn Kai»

KNF 18/21           Søknad om tilskot til omstilling i Sykkylven, år 1

KNF 19/21           Søknad om tilskot for å etablere Tingvoll Økopark som senter
                            for berekraftig utvikling innan arealforvaltning og artsmangfald

RS 1/21               Oversikt over rammer og retningsliner for støtteordningar på
                            næringsområdet 2021

RS 2/21              Høyringsuttale til NOU 2020:12 - Næringslivets betydning for levende
                           og bærekraftige lokalsamfunn (Distriktsnæringsutvalget)

RS 3/21              Uttale om lokalisering av GIEK/Eksportkreditt

RS 4/21              Møre og Romsdal må bli ei sjølvstendig eining for straffegjennomføring,
                           dersom Stortinget vedtek ein to-nivåmodell i ny organisering av
                           Kriminalomsorga, jf. Prop. 143 L (2019-2020)

RS 5/21             Søknad om støtte til finansieringsutgifter til utdjupingsprosjekt
                           i Giske kommune og Herøy kommune

RS 6/21             Månadsmelding frå NAV desember 2020

RS 7/21             Tiltaksplan kultur 2021 og årsrapport 2020

RS 8/21             Samarbeidsavtale mellom Voksenopplærings-forbudet og Møre og
                          Romsdal fylkeskommune inngått oktober 2020

RS 9/21             Orientering om God Helse samarbeidsavtalar 2020-2023

RS 10/21           Årsresultat 2020 - Kultur-, næring- og folkehelseutvalet

På møteplan 2021 finn du sakspapira til møtet.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Skal du benytte skjema på våre nettsider? Øvrige funksjoner på siden påvirkes ikke dersom du lar være å samtykke, men vil kunne gi mindre funksjonalitet ved utfylling og lagring av skjema. Informasjonen blir slettet fra nettleseren etter 90 dager.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skreddersydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eksempel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.