Kultur-, næring- og folkehelseutvalet 8. juni

8/06 2021 10:30 - 16:00
Scandic Alexandra, Molde - fjernmøte jf kommunelova § 11-7
Skriv ut

Program for dagen:

kl 10.30 Glamox, Molde - orientering ved fabrikksjef Birger Holo

kl 11.30 Omvisning Idrettens hus - ved Tore Birkeland, Molde kommune

kl 12.00 Orientering om idrettsturisme - ved Roar Lervik, dagleg leiar Møre og Romsdal idrettskrets

Scandic Alexandra, Molde

kl 13.15 Folkehelseundersøkinga i Møre og Romsdal - orientering ved Marit Knapstad, forskar Folkehelseinstituttet

kl 14.00 Behandling av saker etter saklista, Scandic Alexandra, Molde

På møteplan 2021 finn du sakspapira til møtet