Kultur-, næring- og folkehelseutvalet 9. mars

9/03 2021 10:30 - 16:00
Fjernmøte, jf kommunelova § 11-7 (digitalt møte)
Skriv ut

Orienteringar:

  • Kristiansund kommune sine prioriteringar på områda kultur, næring og folkehelse ved rådmann Arne Ingebrigtsen, Kristiansund kommune
  • Campus Kristiansund – status for utviklingsarbeidet ved prosjektleiar Roland Mauseth 
  • Opera-, museum- og kulturhus Kristiansund – status i prosjektet ved styreleiar Eigunn Stav Sætre
  • Framtidig kraftsituasjon i Møre og Romsdal ved seksjonsleiar Bengt Endreseth
  • Orientering om Tingvoll Økopark, ved representant for Økoparken

Saker til behandling

KNF 20/21           Høyringsuttale til NOU 2020:15 "Det handler om Norge"

KNF 21/21           Høyringsuttale   - forslag til program for konsekvensutgreiing
                            for mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel

KNF 22/21           Høyring - forslag til endringar i akvakulturregelverket

KNF 23/21           Søknad forprosjekt nullutslepp 2025 i Storfjorden

KNF 24/21           Søknad om støtte til evaluering og utvikling av Grønn Forskning
                            2.0 og utredning av behovet for jordbruksklynge

KNF 25/21           Fordeling av hoppid.no avklaringsmidlar 2021

KNF 26/21           Støtte til GCE Blue Maritime 2021

KNF 27/21           Fylkesprisen Årets Bedrift 2020 - Ikkje offentleg: Offl § 26, 2. ledd

KNF 28/21           Årsrapport 2020 - den offentlege tannhelsetenesta

KNF 29/21           2021 - Tilskot til freda bygg i privat eige - Post 71

KNF 30/21           2021 - Tilskot til kulturminne i verdsarvområdet

KNF 31/21           2021 - Tilskot og førehandstilsegn til tekniske og industrielle
                            kulturminne for 2021 og 2022 - post 72

KNF 32/21           2021 - Tilskot og førehandstilsegn til brannsikring av tette
                            trehusområde for 2021 og 2022 - post 73

KNF 33/21           2021 - Tilskot til fartøyvern - post 74 og SAVOS

KNF 34/21           2021 - Tilskot til friluftslivsaktivitet

KNF 35/21           2021 - Tilskot til tiltak i statleg sikra friluftslivsområde

KNF 36/21           2021 - Tilskot til etablering og utvikling av kommunale
                             frisklivs-, lærings- og mestringstilbud

KNF 37/21           Statleg sikring av friluftslivsområde i Møre og Romsdal 2021 -
                            tilråding

RS 11/21              Norsk kulturindeks Møre og Romsdal 2020

RS 12/21              Undervegsrapportering om fusjonsarbeidet i Musea på Sunnmøre

RS 13/21              Undersøkelse økonomisk konsolidering regionmusea

RS 14/21              Kommunale råd for personar med nedsett funksjonsevne i Møre og
                             Romsdal. Kartlegging av rammevilkår 2020

RS 15/21              Årsmelding 2020 - Rådet for personar med nedsett funksjonsevne

RS 16/21              Årsmelding 2020 - Eldrerådet

RS 17/21              Statusrapport akvakulturforvalting og fiskeri 2020

RS 18/21              Rapportering 2020 - Verkemiddelbruk på landbruks- og
                             matområdet for Møre og Romsdal

RS 19/21              Nordsjøkommisjonen - Møte i Marine ressursargruppe

RS 20/21              Kompetansenettverket for lokalmat - Midt-Norge -Årsrapport
                             2020 med regnskapstall

RS 21/21              Månadsmelding frå NAV januar og februar 2021

RS 22/21              Detaljbudsjett 2021 - Kultur-, næring- og folkehelseutvalet

På møteplan 2021 finn du sakspapira til møtet

 

 

 

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Skal du benytte skjema på våre nettsider? Øvrige funksjoner på siden påvirkes ikke dersom du lar være å samtykke, men vil kunne gi mindre funksjonalitet ved utfylling og lagring av skjema. Informasjonen blir slettet fra nettleseren etter 90 dager.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skreddersydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eksempel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.