Rådet for personar med nedsett funksjonsevne 16. februar

16/02 2021 10:30 - 15:30
Fjernmøte jf kommunelova § 11-7 (digitalt møte) - teamsmøte
Skriv ut

Orientering:

  • Rådgjevar i kulturavdelinga Marita Helene Halvari orienterer om resultata frå kartlegginga av rammevilkår for kommunale råd for personar med nedsett funksjonsevne.

Saker til behandling:

PNF 1/21            Handlingsprogram for rådet med nedsett funksjonsevne i valperioden
                           2019-2023

PNF 2/21            Kartlegging av rammevilkår for kommunale råd for personar med nedsett
                           funksjonsevne - rapport

PNF 3/21            Årsmelding 2020 - Rådet for personar med nedsett funksjonsevne

RS 1/21               Informasjon om navneendring - lokale pasient- og brukerombud

RS 2/21               Protokoll frå møte i rådet for funksjonshemma 09.12.2020 -
                            Sykkylven kommune

RS 3/21               Protokoll - Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne 28.10.2020 -
                            Ålesund kommune

RS 4/21               Protokoll - Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne 25.11.2020 -
                            Ålesund kommune

RS 5/21               Protokoll - Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne 03.02.2021 -
                            Ålesund kommune

RS 6/21               Protokoll - Råd for likestilling av funksjonsshemma 18.01.2021 -
                            Ørsta kommune

RS 7/21               Årsresultat 2020 - Rådet for personar med nedsett funksjonsevne

RS 8/21               Detaljbudsjett 2021 - Rådet for personar med nedsett funksjonsevne

RS 9/21              Årsrapport 2020 - Brukarutvalet i Helse Møre og Romsdal

På møteplan 2021 finn du sakspapira til møtet