Rådet for personar med nedsett funksjonsevne 24. august

24/08 2021 10:30 - 15:30
Fylkeshuset, Molde, møterom 102
Skriv ut

Orienteringar

  • Orientering om resultat frå Folkehelseundersøkelsen og universell utforming ved fylkesplansjef Ingunn Bekken Sjåholm
  • Orientering om plan for areal, klima og transport i Ålesundsregionen (PAKT) ved plansamordnar Johnny Loen
  • Orientering om brukartransport ved rådgivar marknadsarbeid Marit Holen

På møteplan 2021 finn du sakspapira til møtet