Rådet for personar med nedsett funksjonsevne 27. april

27/04 2021 10:30 - 15:30
Fjernmøte, jf kommunelova § 11-7 (digitalt møte)
Skriv ut

Orienteringar

Samferdsel som tema for møte – før ordinær saksbehandling.

 • Leiar i rådet orienterer: Hva er rådet for personar med nedsett funksjonsevne.
  • Saker som skal innom rådet
 • Krav til Universell utforming på ferjer, buss, taxi, hurtigbåt og infrastruktur v/ Rudolph Bryhn, Universell Utforming AS (10 min)
 • Orientering frå ulike avdelingear/seksjonar på samferdsel.
  • Fylkesplan og fylkesstrategi for samferdsel v/ rådgivar Janne Lønsethagen, strategistab (10 min)
  • Presentere fylkesvegavdeling og plan og trafikkseksjon v/ seksjonsleder John Hauger (15-20 min)
   • Reguleringsplaner
   • Eksempler
  • FRAM v/ rådgivar Stein Fredrik Røstberg og rådgivar Merete Daae (20 min)
   • Bussanbud ++
   • Vanlege utfordringar og moglegheiter
   • Taxi: Endringene på drosjeløyve – hvilke virkemidler har man igjen?
 • Innledning om arbeidet som blir gjort med veileder for reisekjeden buss og bane v/ Rudolph Bryhn, Universell utforming as (15 min)
 • Holdninger og sammenhengen med kunnskap – nestleiar i rådet, Leif Elde

Saker til behandling

PNF 4/21            Fylkesstrategi for kultur, frivillig sektor og arenaer - 2022-2025 - til høyring 
                           (blir ettersendt)

PNF 5/21            Fylkesstrategi for samferdsel 2021-2024 - etter høyring

PNF 6/21            Oppfølging av undersøking kommunale råd for personar med nedsett
                           funksjonsevne 2020

PNF 7/21            Konferanse for kommunale råd 2021

PNF 8/21            Avvikle arbeidsutvalet (AU) for rådet for personar med nedsett
                           funksjonsevne 2019-2023

RS 10/21            2021 - Tilskot til etablering og utvikling av kommunale frisklivs-, lærings-
                           og mestringstilbud

RS 11/21            Politisk regelverk for byggesaker

RS 12/21            Protokoll råd for likestilling av funksjonshemma Ørsta kommune -
                           01.03.2021

RS 13/21            Protokoll - Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne - Ålesund -
                           10.03.2021

RS 14/21            Protokoll Ålesund kommune - Rådet for menneske med nedsett
                           funksjonsevne 14.04.2021

RS 15/21            Sykkylven kommune - Protokoll frå møte i rådet for      
                           funksjonshemma den 7. april

RS 16/21           Bruk av midler til fag- og yrkesopplæring etter løyving frå Fylkestinget

RS 17/21           Tilbod som ikkje blir sett i gang, skoleåret 2021/2022

RS 18/21           Fylkesstrategi for kvalitet i vidaregåande opplæring i
                          Møre og Romsdal 2021-2025

På møteplan 2021 finn du sakspapira til møtet