Samferdselsutvalet 14. januar

14/01 2021 10:30 - 15:00
Fjernmøte jf. kommunelova § 11-7 (digitalt møte)
Skriv ut

Sak til behandling:

SA 1/21 Fylkesstrategi for samferdsel 2021-2024 – høyring

Orientering:

Bruk av modulvogntog på fylkesvegnettet v/Heidi Rudaa og Jan Ove Halsøy, Norges Lastebileier-Forbund

På møteplan 2020 finn du sakspapira til møtet.