Yrkesopplæringsnemnda 3. november

3/11 2021 10:30 - 15:00
Fylkeshuset, Molde - rom 102
Skriv ut

Saker til behandling:

YN-8/21     Møteplan for yrkesopplæringsnemnda 2022
YN-9/21     Auka lærlingmedverknad i Møre og Romsdal
YN-10/21   Fylkesstrategi for tilbod i vidaregåande opplæring 2022-2025 
YN-11/21   Kvalitetsmeldinga for vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal fylkeskommune 2021
YN-12/21   Høyringssvar - forslag til ny opplæringslov

RS-9/21  Skolevalg 2021
RS-10/21 Rundskriv om læremiddel 2021/22
RS-11/21 Status på formidling til læreplass hausten 2021
RS-12/21 Hovedinntak 2021-2022
RS-13/21 2.gongs inntak til skoleåret 2021-2022
RS-14/21 Budsjettoppfølging til og med august 2021

 

På møteplan 2021 finn du sakspapira til møtet