Kultur-, næring- og folkehelseutvalet 29. september

29/09 2022 10:30 - 15:30
Fjernmøte jf. kommunelova § 11-7 - digitalt møte (tertial)
Skriv ut

Sakspapira vil bli lagt ut ei veke før møtet.