Rådet for personar med nedsett funksjonsevne 13.november

13/11 2019 10:30 - 15:30
Møterom 102, Fylkeshuset Molde
Skriv ut

Saker til behandling

SaksnrTittel
PNF-1/19Val av leiar og nestleiar for rådet for personar med nedsett funksjonsevne for perioden 2019-2023
PNF-2/19Val av arbeidsutval (AU) for rådet for personar med nedsett funksjonsevne 2019-2023
PNF-3/19Konferanse for kommunale råd 2020
PNF-4/19Kommunar å besøke i 2020
PNF-5/19Høyring retningslinjer for elevutval ved dei vidaregåande skolane
PNF-6/19Drosjeløyva i Møre og Romsdal - Vurdering av behovet for å tildele einerett for drosjetransport.
PNF-7/19Økonomiplan med handlingsplan 2020 - 2023 - med budsjett for 2020
PNF-8/19Møteplan 2020 - Rådet for personar med nedsett funksjonsevne

Referatsaker

SaksnrTittel
RS-1/19Smarttelefon og synshemmede: Egenmestring og sosial kontakt
RS-2/19Endring i yrkestransportlova - Endring i drosjereguleringa - Oppheving av behovsprøving av drosjeløyve
RS-3/19Oppfølging av krav i samband med tildeling av ruteløyve for flybussen i Molde
RS-4/19Veileder - råd for personer med funksjonsnedsettelse - oppfordring om å legge ut lenke til veilederen på nettsidene

 

Fullstendig møteinnkalling med saksframlegg finn du her