Samferdselsutvalet 10. juni

10/06 2020 10:30 - 15:30
Fylkeshuset, Molde
Skriv ut

Orientering:

Trafikk- og inntektsutvikling i kollektivtrafikken v/Stig Helle-Tautra, kollektivsjef

SA 27/20              Høyring på transportetatene sine svar på oppdrag til Nasjonal transportplan  2022-2033

SA 28/20              Fylkesstrategi for samferdsel 2021-2024 - oppstartsmelding

SA 29/20              Oppfølgingssak om prinsipp for toalett langs fylkesveg

SA 30/20              AS Sula Rutelag - Søknad om to selskapsvognløyve

SA 31/20              Turbilane AS - Søknad om to selskapsvognløyve

SA 32/20              Trips of Norway AS - Søknad om endring frå fritak for løyveplikt til selskapsvognløyve

SA 33/20              Søknad om løyve for persontransport med fartøy i rute

RS 24/20              Nerlandsøybrua - orientering om tilleggsopplysningar i saka

RS 25/20              Søknad om planleggingsmidlar for reguleringsplan-arbeid for fylkesveg 60 Tomasgård-Røyrhus bru - tilbakemelding

RS 26/20              Budsjettoppfølging jan-april 2020

RS 27/20              Vegbytte fv. 655 Mosflata - Ørsta sentrum/ny samleveg Mosflata - Melsvegen  fv. 5902

SA 34/20              Kravspesifikasjon for anskaffing av fylkesvegferjesamband Utasunds og Brattvåg - Dryna Ikkje offentleg: Offl § 23 1. ledd, Fvl §13

SA 35/20              Nerlandsøybrua - Orientering om status

På møteplan 2020 finn du sakspapira til møtet

Media og andre kan følgje møte via streaming på mrfylke.no/streaming