Samferdselsutvalet 11.november

11/11 2019 10:30 - 15:30
Møterom 700, Fylkeshuset
Skriv ut

Saker til behandling

SaksnrTittel
SA-69/19Endra forskrift flybuss frå 01.01.2020
SA-70/19Søknad om selskapsvognløyve
SA-71/19Vurdering av søknad om støtte til trafikktryggingstiltak
SA-72/19Utløysing av opsjon til Skår - Indre Sunnmøre 2020-2023
SA-73/19Søknad om midlar til reguleringsplan for Fv. 60 Tomasgård - Røyrhus bru
SA-74/19Drosjeløyva i Møre og Romsdal - Vurdering av behovet for å tildele einerett for drosjetransport.
SA-75/19Vidare behandling av T-27/19 - AutoPASS takstregulativ på fylkesvegferjer i Møre og Romsdal
SA-76/19Reduksjon av driftsnivået i samferdselssektoren - Omstilling 2020
SA-77/19

Økonomiplan med handlingsprogram 2020 - 2023 med budsjett for 2020

 

Du finn fullstendig innkalling med saksframlegg her