Samferdselsutvalet 2. juli

2/07 2020 10:30 - 15:30
Digitalt møte
Skriv ut

Saker til behandling

SaksnrTittel
SA-36/20Fråvikssøknad Fv 659 Nordøyvegen - pumper ved innløp og høgdekrav betongføringskant
SA-37/20Fråvikssøknad - fv. 5894 Vassendbrua 15-0206
SA-38/20Søknad om fråvik - Fogd Greves veg 9 - Ålesund kommune
SA-39/20Informasjon om justering av AutoPASS-regulativet for ferjetakster og Riksregulativet for ferjetakstar gjeldande f.o.m. 01.07. t.o.m. 31.10. 2020 

Referatsaker

SaksnrTittel
RS-28/20Skriftleg tilbakemelding til samferdselsutvalet etter møtet 10. juni 2020
RS-29/20Svar på spørsmål fra Kristin Sørheim om salg fra 3. part

Du finn sakspapira til møtet i møtekalenderen