Samferdselsutvalet 23.oktober

23/10 2019 12:30 - 17:30
Møterom 700, Fylkeshuset i Molde
Skriv ut

Saker til behandling

SaksnrTittel
SA-57/19Søknad om fråvik - Fv. 63 Korsmyra - Indreeidet
SA-58/19Omklassifisering av vegnettet på fv. 60 Røyr-Hellesylt
SA-59/19Drosjeløyva i Møre og Romsdal - Mellombels vidareføring av dagens løyvegrenser for drosje, selskapsvognløyve og løyve for transport for funksjonshemma i samanslåande kommunar
SA-60/19Molde Minibuss & Cruiseservice AS - søknad om nye stoppestader for flybussen i Molde
SA-61/19Utlysing av løyve for turistsambandet Geiranger-Hellesylt
SA-62/19Takstfastsetting Nordøyvegen
SA-63/19Innovasjonspartnarskap "Nye løysingar for bygging og vedlikehald av fylkeskommunale bruer" - bruk av Nerlandsøybrua i parallell prosess
SA-64/19Møteplan for samferdselsutvalet 2020
SA-65/19Ståplassar på skolebuss skuleåret 19/20
SA-66/19Orientering om status mindre TS tiltak 2019 og prioriteringar 2020
SA-67/19Høyringsfråsegn til bom på sideveg
SA-68/19Rapport om moglegheit for å stille krav om utslippsfrie drosjer i Møre og Romsdal

Referatsaker

SaksnrTittel
RS-24/19Budsjettoppfølging tom august
RS-25/19Kvalitetssikring av Rovdefjordsambandet

 

Fullstendig møteinnkalling med saksframlegg finn du her